Nạp UC miễn phí

  • Bước 1: Bạn phải sử dụng trình duyệt chrome hoặc coccoc
  • Bước 2: Truy cập https://congdonggame.net/
  • Bước 3: Click vào nạp UC miễn phí
  • Bước 4: Thêm vào Chrome
  • Bước 5:
  • Bước 6: Vào nạp UC
Liên hệ admin